نشست هم اندیشی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت با مدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران

نشست هم اندیشی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت با مدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران

نشست هم اندیشی مدیر کل دفتربازرسی وزارت بهداشت بامدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی وایران در سازمان ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی، این نشست عصر یکشنبه 14 مهر 98 باحضور دکتر عباسعلی کریمی، رئیس دانشگاه، دکتر محمدحسین حیدری، مدیر کل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت، فریدون خیری، معاون برنامه ریزی وپاسخگویی به شکایات و دکتر سیاوش فوائدی مشاور حقوقی دفتر بازرسی این وزارتخانه، دکتر سید احسان بلادیان، مدیر بازرسی ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر علی نشاسته ریز، مدیر بازرسی ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر محمدهادی موسوی مشاور ریاست ومدیر بازرسی و دکتر پیمانه گوران معاون بازرسی و همکاران دفتر بازرسی دانشگاه در سالن شورای ستاد مرکزی برگزار شد. ابتدا دکتر موسوی ضمن خیرمقدم وبا اشاره به اینکه انجام وتداوم این جلسات مشترک می تواند باعث ارتقای دفاتر بازرسی شود بیان داشت: با توجه به ظرفیت های موجود در دفاتر بازرسی و با استفاده از رهنمودهای دکتر حیدری نتایج این جلسات می تواند موجب هم افزایی وحل مشکلات مردم شود. سپس وی به بیان،شرح وظایف دفاتربازرسی، فعالیتهای انجام شده وآمار 6 ماه اول سال جاری، چالشهای دفتر بازرسی و پیشنهادهای حل چالشها و فعالیتهای میزخدمت دانشگاه پرداخت. در ادامه این نشست دکتر حیدری مدیر بازرسی وزارت بهداشت یکی از برکات این جلسات را همگرایی بیشتر مدیران سه دانشگاه دانست و افزود: دانشگاه علوم پزشکی تهران با قدمت و تأثیرات و کارهای انجام داده نقش بسیار مهمی در حوزه آموزش پزشکی وعلوم وابسته دارد والگویی برای کشور است وبه عنوان دانشگاه برتر شناخته شده است. وی ارزیابی وضعیت بهداشت و درمان استان تهران را در همکاری سه دانشگاه عنوان کرد. در ادامه جلسه دکتر کریمی رئیس دانشگاه با بیان این واقعیت که وزارت بهداشت با توجه به خدماتی که در سراسر کشور تا عمق روستاها وشهرها دارد خیلی مورد هجمه قرار می گیرد گفت: خدمات آنقدر دیده نمی شود که یک یا دومورد اتفاق ناخوشایند که روی می دهد دیده می شود. دراین خصوص نیز حوزه نظارتی وبازرسی بایستی فعال تر، با تدبیر وحوصله بیشتر کارکند ومراقبت در رفتار داشته باشد. در پایان دکتر حیدری به دلیل حمایت های دکتر کریمی رئیس دانشگاه از دفتر بازرسی دانشگاه قدردانی کرد. سپس مدیران دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران وحاضرین در جلسه نقطه نظرات خود رابیان کردندو پس از آن دکتر حیدری و تیم همراه از میز خدمت دانشگاه از نزدیک بازدید به عمل آورده و با توضیحات دکتر ماشاءالله ترابی رئیس دبیرخانه مرکزی، میزخدمت و اتوماسیون اداری دانشگاه در جریان نحوه خدمت رسانی و سامانه های میزخدمت قرارگرفتند.

کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...