تقدیرمشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان شریعتی در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان شریعتی در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکترمحمد هادی موسوی مشاوررئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکترسعید مهرپور در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی ، این جلسه دوشنبه 27 مرداد با حضوردکتر محمد هادی موسوی مشاو ررئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، ،دکترپیمانه گوران معاون  وکارشناسان بازرسی ودکترسعید مهرپوررئیس وروسای بخش های بیمارستان درسالن شورای بیمارستان برگزارشد.

دکتر موسوی پاسخگو بودن مسئولین را جزء شاخص‌های مهم هرسازمان دانست و گفت: صیانت ازحقوق شهروندی هم بر حفظ کرامت انسانی مراجعان و هم کرامت انسانی کارکنان تأکید دارد.ایشان انتخاب افراد مسئول و باانگیزه در واحدرسیدگی به شکایات را مهم خواندو با برجسته خواندن کارنامه فعالیت‌های بیمارستان شریعتی در بحران کرونا گفت: دكتر مهرپور بسيار پرتلاش و پرانگیزه است و اگر شريعتي به اين جايگاه رسيده، با تلاش همه مسئولین فعلی و پیشین بیمارستان بوده است.درپایان دکترموسوی لوح تقدیر رئیس دانشگاه رابه دکترمهرپور اهداءنمود.

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

اخبار داخلی آرشیو ...