تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان سینادر خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان سینادر خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

درسال 1398 دکتر سید محمد هادی موسوی سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکترمحمد طالب پوردر طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی ، این جلسه چهاشنبه  29 مرداد با حضوردکترمحمد هادی موسوی مشاور رئیس و مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، ،دکترپیمانه گوران معاون وکارشناسان بازرسی ودکترمحمدطالب پورئیس وروسای بخش های بیمارستان درسالن همایشهای بیمارستان برگزارشد.

  در این جلسه دکتر محمدهادی موسوی،  بازرسی  را به عنوان بازوی  دانشگاه معرفی کرد وگفت بازرسی ازجنس خودتان است وهدف آن دستگیری وکمک به رفع مشکلات موجود می باشد.

ایشان اشاره کردند سازمانها یک سری مولفه هایی دارند که مسیر موفقیت راطی می نمایند. مثل نیروی انسانی  به عنوان سرمایه انسانی.منابع مادی سازمان (فضا ،تجهیزات  و...)  نیز مولفه دوم سازمان یرای رسیدن به هدف که همان خدمت به بیماراست می باشد.

دکترموسوی ضمن بیان شاخصای صیانت ازحقوق شهروندی، اصل کرامت انسانی ورفتار محترمانه با مراجعین وپاسخگو بودن هرمجموعه را از موارد مهم این شاخصها دانست.

در پایان لوح تقدیر رئیس دانشگاه توسط دکتر موسوی به دکتر طالب پور رئیس بیمارستان اهداء گردید و دکترموسوی نیز از غلامرضا آسیابی رابط صیانت این بیمارستان با اهداء لوح تقدیر قدردانی کرد.

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

اخبار داخلی آرشیو ...