تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان رازی در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

تقدیرمشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات دانشگاه از بیمارستان رازی در خصوص صیانت ازحقوق شهروندی درسال 1398

دکتر سید محمد هادی موسوی مشاور رئیس ومدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد ورسیدگی به شکایات دانشگاه، از دکتر عابدینی در طرح صیانت ازحقوق شهروندی سال 1398با اهداء لوح تقدیر رئیس دانشگاه قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت بازرسی ، این جلسه سه شنبه ،چهارم شهریور با حضوردکتر محمدهادی موسوی مدیربازرسی ،دکترپیمانه گوران معاون  وکارشناسان بازرسی ودکترعابدینی رئیس ، دکترهادی مخترع مدیر،معاون درمان ومسئولان اداری،بهبودکیفیت ورسیدگی به شکایات درسالن جلسات بیمارستان برگزارشد.

دکتر موسوی ضمن تسلیت به مناسبت ایام محرم خدمت به بیماررابالاترین خدمت دانست وگفت یکی از نکات بسیارمهم ،رعایت کرامت انسانی مراجعین وپرسنل است وبسیاری ازشکایات ازبرخوردنامناسب پرسنل بابیماران ویا مسئولین باپرسنل می باشد.ایشان با اشاره به شاخصهای صیانت ازحقوق شهروندی،پاسخگویی رایکی ازشاخصهای مهم درسازمانهای موفق عنوان کردوافزود در اعتباربخشی بهتر است به بحث مشارکت بیمار وهمراهان توجه بیشتری شود.ومسئولین بیمارستان را به دیدارهای  صمیمی هرچند وقت یکبار با پرسنل و اساتیدتوصیه کرد.

در ادامه دکترگوران گفت در بحث صیانت از حقوق شهروندی کوچک وبزرگ بودن بیمارستان مطرح نیست و برگزاری جلسات آموزشی در موضوعات مهارتهای ارتباطی ،کنترل خشم ،تعهد واخلاق حرفه ای را مفید خواند وازبیمارستان رازی برای سنگفرش نمودن خیابان منتهی به بیمارستان جهت افراد روشندل واینکه تنهابیمارستانی که به اینگونه افرادتوانخواه توجه کرده تشکر کرد.  

در پایان دکترموسوی لوح تقدیر با امضای رئیس دانشگاه  رابه دکترعابدینی اهدا کرد.

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

اخبار داخلی آرشیو ...