برگزاری وبیناربازرسی های کل کشوربا بازرسی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

برگزاری وبیناربازرسی های کل کشوربا بازرسی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی

وبیناربررسی چارت تشکیلاتی دفاتر بازرسی کل کشور روزسه شنبه 18شهریوراز ساعت 13-16 با بازرسی وزارت متبوع برگزارشد.

این وبینارباحضور دکتر محمدهادی موسوی مدیربازرسی دانشگاه ،دکترپیمانه گوران ،معاون بازرسی  وهمکاران این مدیریت درتاریخ 18 شهریورازساعت 13-16 دراتاق سالن شورابرگزارشد.دراین وبینار به بررسی چارت تشکیلاتی ومواردمدنظر این دفاتر با بازرسی وزارتخانه پرداخته شد.

 

کلمات کلیدی

0 نظر برای این مقاله وجود دارد

نظر دهید

متن درون تصویر امنیتی را وارد نمائید:

متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید *

اخبار داخلی آرشیو ...