برگزاری دومین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور رئیس دانشگاه

برگزاری دومین نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی با حضور رئیس دانشگاه

در نشست کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق شهروندی، گلوگاه های بروز احتمالی خطا شناسایی و راهکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست که بعد ازظهر یکشنبه 15 مهر ماه 1397 در سالن شورا دانشگاه تشکیل شده، دکتر موسوی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، هدف از تشکیل این جلسه را بررسی و پیگیری مصوبات نشست پیشین عنوان کرد و گفت : با توجه به آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی درخصوص شناسایی گلوگاه های بروز خطا و راهکارهای اجرایی جلوگیری از آنها، نظر خواهی از واحدهای مختلف دانشگاه احصا و پس از بررسی انجام شده این گلوگاه ها شناسایی شد. وی با اشاره به مشارکت 12 واحد زیر مجموعه دانشگاه در شناسایی این گلوگاه ها گفت: در این بررسی نقاط آسیب رسان به 9 دسته مالی، اداری، آموزشی، بهداشتی، درمانی، دارو و تجهیزات، نبود آشنایی لازم به قوانین یا سهل انگاری مدیران و کارکنان، اطلاع کافی نداشتن از نقاط کور فیزیکی، محیطی، اجرایی و ... واحدها تقسیم بندی می شود. دکتر موسوی سپس به تشریح هر یک از این نقاط آسیب رسان پرداخت و در حوزه مالی گفت: در صندوق های بیمارستانی، مزایده ها و مناقصه ها، خریدها، قراردادها، انبارها، دسترسی به نرم افزارهایی که امکان تغییر در آنها وجود دارد و ... احتمال بروز خطای بیشتری وجود دارد که باید دقت و کنترل بیشتری در این موارد صورت گیرد. مدیر بازرسی دانشگاه در بخش دیگری از سخنان خود پس از معرفی گلوگاه های مالی به ارایه راهکارهای کنترل این نقاط آسیب رسان پرداخت. هریک از اعضای جلسه نیز به بیان دلایل بروز خطا و راهکارهای مقابله با آن پرداختند. سپس خانم چترروز مدیر مالی دانشگاه به تشریح نحوه نظارت بر صندوق های بیمارستانی و پرداخت های مالی در بیمارستان ها پرداخت. رئیس دانشگاه نیز در جمع بندی مباحث مطرح شده با توجه به اهمیت صندوق های بیمارستانی خواستار توجه بیشتر به این مسأله شد و گفت: در جلسه بعدی گزارش کاملی از نحوه فعالیت صندوق های بیمارستانی توسط خانم چتروز ارایه شود.
کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...