برگزاری جلسه هم اندیشی تدوین پیش نویس آئین نامه مدیریت های بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

برگزاری جلسه هم اندیشی تدوین پیش نویس آئین نامه مدیریت های بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

جلسه هم اندیشی تدوین پیش نویس آئین نامه مدیریت های بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

بسمه تعالی برگزاری جلسه هم اندیشی تدوین پیش نویس آئین نامه مدیریت های بازرسی دانشگاه های علوم پزشکی کشور این جلسه در تاریخ 02/07/1397 در ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور نمایندگان کلان منطقه 10 آمایش سرزمینی شامل: علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی ایران، تربیت مدرس، آزاد اسلامی، شاهد، بقیه الله، ارتش جمهوری اسلامی ایران،علوم بهزیستی و توانبخشی، سازمان انتقال خون ایران، انستیتو پاستور ایران، مرکز قلب شهید رجائی و مدیریت بازرسی دانشگاه علوم پزشکی تهران جناب آقای دکتر موسوی، خانم دکتر گوران معاون دفتر بازرسی و خانم فولادی کارشناس مسئول ارزیابی عملکرد دفتر بازرسی برگزار گردید. در قسمت اول جلسه، آقای دکتر موسوی به تببین مباحثی درخصوص ضرورت و اهداف ارزیابی سازمان، اهمیت شناسایی نحوه عملکرد سازمان، شاخص های مدنظر در سنجش عملکرد، شناسایی نقاط قوّت و ضعف سازمان پرداخت. در قسمت دوم جلسه، بررسی فایل های کلان منطقه های ده گانه دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارسالی از وزارت بهداشت درخصوص تدوین آئین نامه مدیریت بازرسی در دستور کار قرار گرفت. در ادامه فایل ها بصورت جداگانه مطرح و به بحث و گفتگو گذاشته شد و نقطه نظرات در مورد اصلاح موارد بیان شد و موارد لازم اصلاح گردید. توضیح اینکه پیشنهادات و نتایج نهایی پس از تجمیع مطالب از سوی این مدیریت به وزارت متبوع ارسال خواهد گردید.
کلمات کلیدی

اخبار داخلی آرشیو ...