تماس با ما

             شهروندان محترم می توانند انتقادات، شکایات و پیشنهادات خود را از طرق زیر برای ما ارسال کنند:
 
 

              ارتباط تلفنی: 81634114
 
              ارسال دورنگار: 81633842              پست الکترونیکی: INSPECTION@SINA.TUMS.AC.IR

              یا تکمیل فرم شکایات

             و یا به صورت حضوری به نشانی:

             بلوار کشاورز نبش غربی خیابان قدس ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی تهران طبقه چهارم اتاق408 مراجعه نمایند.
                مناطق تحت پوشش مدیریت بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی تهران:

اخبار داخلی آرشیو ...