برگزاری کارگاه آموزشی فراوانی تخلفات اداری در دانشگاه

برگزاری کارگاه آموزشی فراوانی تخلفات اداری در دانشگاه

دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه، به‌منظور ارتقاء سطح آگاهی علمی کارکنان حوزه بازرسی کارگاه آموزشی فراوانی تخلفات اداری را برگزار کرد.

کارگاه آموزشی فراوانی تخلفات اداری در دانشگاه برگزار شد. دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات دانشگاه، به‌منظور ارتقاء سطح آگاهی علمی کارکنان حوزه بازرسی کارگاه آموزشی فراوانی تخلفات اداری را برگزار کرد. کارگاه آموزشی فراوانی تخلفات اداری صبح یکشنبه 3 تیرماه 97 در سالن G6 ستاد مرکزی دانشگاه با حضور مسئولین اداری و مالی مراکز مختلف دانشگاه و همچنین نمایندگانی از کلان منطقه ده آمایشی که شامل دانشگاه‌های شهید بهشتی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه شاهد، دانشگاه علوم پزشکی ارتش و دانشگاه توان‌بخشی و بهزیستی برگزار شد. دکتر پیمانه گوران مدیر داخلی دفتر بازرسی دانشگاه در حاشیه این کارگاه آموزشی گفت: این دفتر به‌ منظور ارتقاء سطح آگاهی علمی کارکنان دانشگاه اقدام به برگزاری کارگاه‌های آموزشی درزمینه تخلفات اداری و بررسی شکایات این حوزه می‌کند تا زمینه آشنایی مدیران و کارکنان را با قوانین اداری مهیا نماید. دکتر گوران پیشگیری از فساد و تخلفات را در بحث سلامت اداری، مهم دانست و افزود: همیشه ارتکاب تخلف قابل‌تصور است که بخشی از آن ممکن است به دلیل ناآگاهی و عدم اطلاع از قوانین یا عدم دریافت آموزش‌های لازم باشد. در این جلسه آموزشی، استاد محسن عمرانی معاون دیوان محاسبات اداری در سخنانی گفت: اصل فعالیت در حوزه کار دولتی بر منع است. یک کارمند دولت، باید از ابتدای کار خود این اصل را در نظر داشته باشد مگر اینکه قانون اجازه کاری را به او بدهد در غیر این صورت در کار اداری انحراف صورت خواهد گرفت. وی با بیان اینکه، کارمند علاوه بر شرح وظایف کارمندی تکالیف قانونی هم دارد، تصریح کرد: هیچ پستی اداری تکلیف قانونی نیست بدین معنی که اجباری در قبول پست وجود ندارد و اگر کارمند قبول کند باید بتواند وظایف مربوط به پست خود به نحو احسن را انجام دهد. استاد عمرانی، مسئولیت اداری، کیفری و مدنی را ازجمله وظایف کارکنان خواند و تخلفات را منجر به ورود ضرر و زیان به بیت‌المال دانست و بر سوءاستفاده نکردن، تصمیمات و خرج نادرست در سیستم اداری تأکید کرد. قابل ذکر این که این جلسات در دو محور آشنایی با سازمان‌های نظارتی و گزارش‌نویسی در بازرسی تاکنون برگزار شده است.
کلمات کلیدی