صفحه اصلي > فرم ثبت شکایات 

فرم ثبت شکایات

 
 فرم اینترنتی ثبت شکایات
 نام :  
 نام خانوادگی :  
 نام پدر:
 
 شغل:  
 مدرک تحصیلی:
 
 تلفن ثابت:
 
 تلفن همراه:
 
 کد ملی
 
 نشانی محل سکونت:
 
 تاریخ مراجعه :
 
 نام واحد سازمانی مورد شکایت:
 
 نام فرد مورد شکایت:
 
 خلاصه شکایت:
 *
 آیا از مراجع دیگر اقدام کرده اید؟
 
 نام مرجع:
 
 جواب مرجع دیگر:
 
 مستندات ضمیمه گردد: