صفحه اصلي > اخبار 

اخبار

 


شروع بازدید های طرح صیانت از حقوق شهروندی از هفته پایانی آذر ماه
به منظور ارزیابی شاخصهای صیانت از حقوق شهروندی از واحدهای تابعه بازدیدهای مدیریت بازرسی دانشگاه از هفته آخر آذر ماه آغازمی شود.
 ١٣٩٨/٠٩/١٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه آموزش کاربری سامانه جامع رسیدگی به شکایات دانشگاه
جلسه آموزش کاربری سامانه جامع رسیدگی به شکایات مدیریت بازرسی برای کلیه واحدهای دانشگاه برگزارشد
 ١٣٩٨/٠٨/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه آموزشی ویژه مدیران با حضور رئیس دانشگاه
جلسه آموزشی ویژه مدیران توسط مدیریت بازرسی برای مدیران کلیه واحدهای تابعه دانشگاه با حضور رئیس دانشگاه برگزار شد.
 ١٣٩٨/٠٨/١٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
نشست هم اندیشی مدیرکل دفتر بازرسی وزارت بهداشت با مدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و تهران
نشست هم اندیشی مدیر کل دفتربازرسی وزارت بهداشت بامدیران دفاتر بازرسی دانشگاههای علوم پزشکی تهران ،شهید بهشتی وایران در سازمان ستاد مرکزی دانشگاه برگزار شد.
 ١٣٩٨/٠٧/١٦ - نظرات : ٠متن کامل >>
برگزاری جلسه هماهنگی جهت سامانه نوبت دهی پذیرش 24
جلسه هماهنگی بین مدیریت بازرسی ومدیریت فنآوری اطلاعات جهت سامانه نوبت دهی پذیرش 24 در مدیریت بازرسی تشکیل شد.
 ١٣٩٨/٠٦/٣١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>