صفحه اصلي > ثبت شکایت 

ثبت شکایت

 

 

الف) ویژگیهای شکایت

1. در شکواییه علاوه بر بیان خواسته بصورت مشخص و شفاف، از پراکنده گویی و کلی گویی خودداری کردد.
2. الزامات شکایت عبارتند از:
- شاکی شخصاً در موضوع ذینفع باشد.
- مفاد شکایت مستند به قوانین، مقررات و ضوابط جاری و ابلاغی باشد.
- مدارک مثبته و لازم مندرج در شکواییه باید ضمیمه شکایت شده باشد.

 

ب) شکایات غیر قابل رسیدگی

 1. شکایات اشخاصی که پرونده آنها در هیاَت های رسیدگی به تخلفات اداری یا شعبات دادگستری در حال بررسی بوده، قابل رسیدگی نمی باشد.
2. اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای صادره توسط شعب بدوی و تجدید نظر هیاَت های رسیدگی به تخلفات اداری یا آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری و دادگاه ها و همچنین نظریه گزینش قابل رسیدگی و اظهار نظر نمی باشد.
شاکی در هر مرحله از بررسی امکان انصراف از شکایت خود را خواهد داشت.
با کلیک بر روی Tab فوق ، فرم اینترنتی دریافت شکایت باز می شود.