صفحه اصلي > قوانین 

قوانین

 
 
   دانلود فایل : قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود فایل : قانون مدیریت خدمات کشوری.pdf           حجم فایل 256 KB
   دانلود فایل : قانون رسیدگی به تخلفات اداری.pdf           حجم فایل 355 KB
   دانلود فایل : قانون مجازات اسلامی.pdf           حجم فایل 382 KB
   دانلود فایل : قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد.pdf           حجم فایل 500 KB